Hodnotit / sdílet na:

OSVČ vedlejší činnost a výše záloh na sociální a zdravotní pojištění

OSVČ s vedlejší činností platí minimální zálohy pouze u důchodového pojištění a to tehdy, když jejich příjem přesáhne 2,4 násobek průměrné mzdy vyhlašované vládou.

Rok 2013: 25 884 Kč x 2,4 = 62 122 Kč.

Druh činnostiHranice pro výpočet / DP 2012Hranice pro výpočet / DP 2013
OSVČ s vedlejší činností60 329 Kč / 735 Kč62 122 Kč / 756 Kč

Splatnost záloh je od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, počítá se den připsání částky na účet OSSZ. Zálohy nelze platit zpětně. Můžete si však zaplatit zálohy i na více období, než na 1 měsíc, ale tuto skutečnost musíte oznámit příslušné OSSZ.

Sazba pro nemocenské pojištění je 2,3% z měsíčního základu.

Druh pojištěníMin. výše rok 2012Min. výše rok 2013
Nemocenské pojištění115 Kč115 Kč

OSVČ, které vykonávají vedlejší výdělečnou činnost, si v roce 2013 připlatí na důchodovém pojištění 21 korun měsíčně, jelikož minimální záloha vzroste ze 735 na 756 korun.

Minimální vyměřovací základ pro stanovení minimální zálohy na nemocenské pojištění zůstává ve výši 5 000 Kč. Nejnižší záloha na nemocenské se tedy v příštím roce nezmění, platit budeme stále 115 Kč.