Hodnotit / sdílet na:

Rodičovská dovolená z pohledu zaměstnavatele

I když je rodičovská dovolená omluvenou osobní překážkou zaměstnance v práci, poskytuje se na rozdíl od mateřské dovolené, pouze na žádost zaměstnance nebo zaměstnankyně. Po dobu rodičovské dovolené zaměstnankyně a zaměstnanec nemají nárok na mzdu (plat).

Na rodičovskou dovolenou má nárok:


  • Matka dítěte - po skončení mateřské dovolené, a to v rozsahu, o který požádá, nejdéle však do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.
  • Otec dítěte - od narození dítěte, a to v rozsahu, o který požádá, nejdéle však do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

Rodičovskou dovolenou může zaměstnankyně (matka dítěte po skončení mateřské dovolené) i zaměstnanec (otec dítěte již od narození dítěte nebo až po skončení mateřské dovolené matky) čerpat současně. Mohou tak pečovat společně o narozené dítě (děti) a to až do věku 3 let každého dítěte.

Rodičovská dovolená se poskytuje i při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Rodičovská dovolená se poskytuje ode dne převzetí dítěte až do dne, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

Jestliže zaměstnankyně, která převzala dítě do péče, čerpala mateřskou dovolenou, poskytne se rodičovská dovolená po skončení mateřské dovolené až do věku 3 let dítěte.

Bylo-li dítě převzato do péče těsně před nebo po dosažení věku 3 let, poskytuje se rodičovská dovolená po dobu 22 týdnů ode dne převzetí, nejdéle však do 7 let jeho věku.

Zaměstnavatel nesmí dát výpověď:


  • zaměstnankyni v době, kdy je těhotná, nebo kdy čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou,
  • zaměstnanci v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou.

Pokud žena nebo muž chtějí pečovat o dítě i po dovršení tří let jeho věku, je třeba, aby včas požádali zaměstnavatele o pracovní volno bez náhrady mzdy (platu). Zaměstnavatel však není povinen jejich žádosti vyhovět. V takovém případě dochází zpravidla k rozvázání pracovního poměru, a to dohodou nebo výpovědí.