Hodnotit / sdílet na:

Školkovné - sleva na dani za umístění dítěte ve školce

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob mohou uplatnit novou slevu na dani "za umístění dítěte". Slevu za umístění dítěte lze poprvé uplatnit za zdaňovací období 2014. Jedná se o roční slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů, a to až do výše prokázaných výdajů za umístění dítěte, tzv. školného.

Daňová sleva na školku se netýká stravného, výdajů za dopravu a podobně.

Maximální výše odpočtu na každé vyživované dítě umístěné ve školce se odvíjí od výše minimální mzdy stanovené pro zaměstnance na začátku kalendářního roku. Pro rok 2014 činí 8 500 Kč, pro rok 2015 9 200Kč.

Poplatník daně z příjmu fyzických osob může uplatnit výdaje za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona (jedná se např. i o firemní či soukromou školku, dále pak o jiná obdobná zařízení jako jsou např. lesní školka, soukromé jesle, či dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku s výjimkou zájmových kroužků - tyto mají vzdělávací charakter), pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 zákona o daních z příjmů.

Slevu lze uplatnit i v případě umístění dítěte u osoby provozující živnost na základě oprávnění k živnosti vázané "péče o děti do tří let věku v denním režimu".

Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.

Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.

Slevu na dani uplatní zaměstnanci u svého zaměstnavatele vždy v rámci ročního zúčtování záloh, nebo u správce daně v rámci daňového přiznání daně z příjmu fyzických osob, stejně jako ostatní poplatníci.

Nárok na slevu poplatník prokazuje potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních.

Uplatnění u zaměstnavatele


Výše uvedená sleva na dani se u zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování záloh prokazuje podle § 38l odst. 2 písm. f) zákona o daních z příjmů potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních. Potvrzení musí obsahovat jméno vyživovaného dítěte poplatníka a celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.

Uplatnění v rámci daňového přiznání


V tiskopise daňového přiznání je pro účely uplatnění této slevy zaveden nový řádek 69a v základní části „Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2014“ (25 5405 MFin 5405 vzor č. 21). Povinnou přílohou daňového přiznání je potvrzení zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy o výši skutečně vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních.
dětský bazárek