Hodnotit / sdílet na:

Výběr a změna zdravotní pojišťovny (ZP) od 1.12.2011

Prvního prosince 2011 nabyla účinnosti novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která výrazně upravuje podmínky při změně zdravotní pojišťovny (Původní podmínky najdete zde).

Podmínky pro změnu zdravotní pojišťovny


Přijatá novela umožňuje změnu pojišťovny jen k začátku kalendářního roku, tj. k 1. lednu následujícího roku.

Přihlášku nové zdravotní pojišťovně bude muset podat pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce (za osoby bez způsobilosti k právním úkonům) nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny, tedy nejpozději do konce června.

Novorozenec se i nadále stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného čísla dítěti.

Vzhledem k tomu, že změna zdravotní pojišťovny půjde jen k začátku roku, odpadnou podnikatelům problémy s podáváním dvou přehledů a dopočítáváním pojistného pro dvě zdravotní pojišťovny (v případě změny pojišťovny během kalendářního roku).

Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli nahlásit změnu zdravotní pojišťovny do 8 dní.

Všichni pojištěnci jsou povinni ohlásit změnu zdravotní pojišťovny ošetřujícím lékařům.


Názorný příklad změny zdravotní pojišťovny:


Pokud pojištěnec bude chtít změnit zdravotní pojišťovnu a podá přihlášku do 30. června 2012, tedy ve lhůtě šest měsíců předem, stane se klientem nové pojišťovny k 1. lednu 2013.

Pojištěnec, který přihlášku k nově vybrané pojišťovně podá po 30. červnu 2012, musí počítat s tím, že u nové pojišťovny bude registrován až od 1. ledna 2014.
dětský bazárek