Hodnotit / sdílet na:

Daň z prodeje nemovitosti

V případě výhodné koupi nemovitosti s úmyslem tuto nemovitost obratem prodat a přitom si na tom něco přivydělat, musíte vždy počítat s daní z příjmu, která v současné době činí 15%.

Výpočet daně z prodeje nemovitosti


Výpočet daně z prodeje nemovitosti se snižuje o prokazatelné výdaje:

  • nabývací cenu nemovitosti
  • znalecké posudky
  • náklady na právního poradce či advokáta
  • provizi realitnímu zprostředkovateli
  • zaplacenou daň z převodu nemovitosti

Jsou však i situace, kdy je možné osvobození od daně, a to za podmínek, že jste:

  • v prodávané nemovitosti bydleli bezprostředně před jejím prodejem minimálně po dobu 2 let,
  • v prodávané nemovitosti sice nebydleli po dobu 2 let bezprostředně před jejím prodejem, ale získané prostředky použijete na uspokojení bytové potřeby, za podmínek, že nákup nové nemovitosti bude realizován do konce roku následujícího po roce, ve kterém byla nemovitost prodána,
  • v prodávané nemovitosti sice nebydleli, ale vlastnili jste ji déle než 5 let.

Výše uvedené osvobození se netýká prodeje nemovitostí, jež byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské či jiné výdělečné činnosti. Osvobození je možné uplatnit jen v případě, že k prodeji nemovitosti dojde nejdříve za 5 let od jejího vyřazení z obchodního majetku.

V případě, že nejde o osvobození k dani z příjmu, daňové přiznání se podává a vypočítaná daň je splatná nejpozději do 31. března následujícího roku, ve kterém došlo k prodeji nemovitosti.

Související témata, články