Hodnotit / sdílet na:

Daň z pronájmu nemovitosti

Daň z pronájmu nemovitosti - zákon č. 586/1992 Sb, § 9.

V případě nákupu nemovitosti za účelem jejího pronájmu, musíte počítat s daní z pronájmu. Z příjmu z pronájmu se neplatí zdravotní a sociální pojištění.

Základem daně jsou příjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, přičemž do příjmů z pronájmu se nezahrnují náklady na bydlení (voda, topení, energie, podíl na společném osvětlení, úklidu společných prostor v domě, výtah, atd.). Pro jednoznačnost je vhodné uvést tyto skutečnosti do nájemní smlouvy.

Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů z pronájmu lze uplatnit ve výši:


  • Prokazatelné - zde je podmínkou vést evidenci o skutečně vynaložených výdajích na dosažení příjmu z pronájmu, včetně evidence hmotného majetku a pohledávek a závazků. Do výdajů lze zahrnout úroky z hypotéčního úvěru, odpisy pronajímané nemovitosti, výdaje na opravy a udržování, pojištění bytu. Do ceny nemovitosti pro účely výpočtu ročních odpisů se zahrnuje i technické zhodnocení nemovitosti (v případě bytu se jedná o vybavení pevně spojeného se stavbou - vany, umyvadlo, vestavný nábytek, žaluzie, ...), které v daném roce přesáhne 40 tisíc korun.
  • Paušální - vypočtené procentem z příjmů. V současné době lze uplatnit výdaje bez prokázání ve výši 30% příjmů za pronájem nemovitosti.
  • Procenta pro výdaje poměrem k příjmům u OSVČ zůstala zachována i pro rok 2013, ale je dán strop pro absolutní výši odpočtu 600 tisíc Kč.

Daňové přiznání se podává a vypočítaná daň je splatná nejpozději do 31. března následujícího roku, v němž byly příjmy z pronájmu dosaženy.

Související témata, články
dětský bazárek