Hodnotit / sdílet na:

Sazba daně a výdajové paušály pro rok 2013

V roce 2013 zůstává nadále sazba daně ve výši 15%, dochází k zavedení tzv. dodatečné daně u vyšších příjmů.

Ze součtu příjmů ze závislé činnosti a z podnikání (§6 a §7 zákona o daních z příjmů) přesahujících 4násobek průměrné roční mzdy (48násobek měsíční průměrné mzdy), tj. částku cca 100 tis. Kč měsíčně, bude odvedena dodatečná daň 7% z tohoto příjmu.

Na rozdíl od základu pro zdanění příjmů ze závislé činnosti jde o odvod z hrubých (nikoliv superhrubých) příjmů. Zvýšení je dočasné do konce roku 2015. Odvod bude uplatněn i na měsíční zálohy srážené zaměstnavatelem. Všichni poplatníci, u nichž se během roku použije sazba 7%, mají povinnost podat daňové přiznání, ve kterém provedou přepočet na roční bázi.

Nemění se ani výdajové paušály, které může využít i plátce DPH. Při použití výdajů procentem z příjmů postačí vést jen evidenci k DPH (např. vhodně sestavená tabulka v Excelu).

I když se výše paušálů v roce 2013 nemění, dochází k jejich částečnému omezení.

Pokud osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) využije možnost výdajových paušálů, nebude moci současně využít daňové slevy na dítě a na manžela/manželku a to i v případě, kdy půjde o souběh příjmů z více druhů činností, přičemž u některých poplatník bude využívat paušál a u některých ne, ale součet základů daně s využitím paušálu bude vyšší než 50% součtu základů daně bez využití paušálu.

Z toho vyplývá, že nárok na daňové úlevy bude zachován, pokud součet základů daně s využitím paušálu bude nižší než 50% součtu základů daně bez využití paušálu.

Možnost využívat další úlevy, jako základní slevu na poplatníka, slevy pro tělesně postižené nebo možnost odečítat od daňového základu úroky z úvěru na bydlení či životní pojištění při dodržení zákonných podmínek, zůstane zachována pro všechny daňové poplatníky.

Výše výdajových paušálů podle druhu činnosti


Druh činnostiVýdajový paušál
rok 2011 a 2012
Výdajový paušál
rok 2013
Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství80%80%
Příjmy ze živností řemeslných80%80%
Příjmy ze živností (kromě řemeslných)60%60%
Příjmy z podnikání podle zvláštních předpisů40%40%
Příjmy z užití duševního vlastnictví a autorských práv40%40%
Příjmy z výkonu nezávislého povolání40%40%
Příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele smluv a rozhodce40%40%
Příjmy insolvenčního správce40%40%
Příjmy z pronájmu30%30%

U činností spadajících do paušálů ve výši 40% a 30% (svobodná povolání, autorské honoráře či příjmy z pronájmu) je nově od roku 2013 určena hranice příjmů pro možnost jejich využití, která nesmí překročit výši dva miliony korun. Je dán i strop pro absolutní výši odpočtu, a to 800 tis. Kč u činností s 40% výdaji a 600 tis. Kč u činností s 30% výdaji.

Veškerá omezení se projeví až v daních za rok 2013, tedy v přiznání podávaném na začátku roku 2014.


Související témata
Dětská výživa

dětský bazárek