Hodnotit / sdílet na:

Febrilní křeče (lidově Horečnaté křeče)

Těploměr

Febrilní křeče, které mohou provázet horečnaté onemocnění, patří mezi nejčastější náhlé příhody u dětí, které vyžadují neodkladnou odbornou pomoc. Tento stav, pokud jste se s ním ještě nesetkali, vás může pořádně vyděsit. Febrilní křeče (záškuby) postihují horní a dolní končetiny a trvají krátkou dobu od několika vteřin do pěti minut.

Pro vyvolání křečí není ani tak rozhodující výška horečky, ale její opakované prudké stoupání a náhlé klesání. Pokud má dítě teplotu, snažte se ho pozvolna ochlazovat, případně mu můžete podat čípky (Paralen nebo Panadol Baby). Důležité je kontrolovat dýchání i srdeční činnost dítěte a zajistit, aby teplota dále nestoupala.

Nejčastěji se s nimi setkáváme u nejmenších dětí, zhruba okolo 8. - 9. měsíce života, jelikož dráždivost centrálního nervového systému vůči zevním podnětům je u kojenců a batolat mnohem vyšší, než u starších dětí nebo dospělých. V pozdějším věku dítěte četnost křečí klesá, po 6. - 7. roce se již febrilní křeče nevyskytují.

Průvodní jevy febrilních křečí:


  • zvýšená teplota
  • propnutí trupu, oči obrácené v sloup, načež následují nekontrolované křeče končetin
  • ztráta kontaktu s okolím až ztráta vědomí
  • promodrání kůže - méně často

Při silných křečích by se dítě mohlo zranit o okolní předměty. Snažte se ho proto uložit na měkkou podložku, a to do polohy, aby nehrozilo vdechnutí zvratků v případě, že by dítě začalo zvracet. Ve chvíli, kdy křeče ustanou, většina dětí tvrdě usne, což rodiče ještě více vyděsí.

Dítě s křečemi a horečkou bývá zpravidla přijímáno na lůžkové oddělení nemocnice, neboť za stavy, které jsou v raném věku provázené křečemi, se může skrývat i některé závažnější onemocnění. Může jít např. o zánět mozkových blan, infekci nervového systému, úraz hlavy, poruchu látkové výměny, ale i otravu léky. Lékaři tedy musí provést mnohá vyšetření, aby tyto nemoci vyloučili.

V případě, že jde o první záchvat křečí a žádné jiné závažnější onemocnění se neprokáže, je dítě propuštěno do domácího léčení a předáno do péče pediatra.

Pravděpodobnost návratu febrilních křečí je asi třikrát vyšší u dětí, které již tento záchvat prodělaly, oproti dětem bez předchozího záchvatu. Při opakovaných záchvatech křečí, které nemají jiné vysvětlení, jsou rodiče ošetřujícím lékařem poučeni o postupech při záchvatu. Dítěti se preventivně podává při teplotách Diazepam společně s Paralenem (Panadol baby) pro rektální podání.

Ze zkušenosti lékařů vyplývá, že se v určitých rodinách příhody s febrilními křečemi opakují. Odborníci se proto snaží najít gen (chromozóm) zodpovědný za náchylnost k těmto křečím.