Hodnotit / sdílet na:

Očkování - dětský očkovací kalendář

Dětské očkování

Dětský očkovací kalendář je dán v ČR legislativou. Obsahuje přehled očkování a přeočkování proti infekčním chorobám, jenž by mělo každé dítě absolvovat.


1) Dětský očkovací kalendář - časový přehled


Věk dítětePovinné očkováníNepovinné očkování
od 4. dne – 6. týdne TBC (Tuberkulóza) (povinné pouze u rizikových dětí s indikací)
od 6. týdne Rotaviry (1. dávka)
od 9. týdneHexavakcína (1. dávka)Rotaviry (2. dávka)
3. měsícHexavakcína (2. dávka)Pneumokoky (1. dávka)
4. měsícHexavakcína (3. dávka)Pneumokoky (2. dávka)
5. měsíc Pneumokoky (3. dávka)
11. - 15. měsíc Pneumokoky (4. dávka, přeočkování)
15. měsícSpalničky, zarděnky, příušnice (1. dávka)Spalničky, zarděnky, příušnice + neštovice (1. dávka)
do 18. měsíceHexavakcína (4. dávka) 
21. až 25. měsícSpalničky, zarděnky, příušnice (2. dávka)Spalničky, zarděnky, příušnice + neštovice (2. dávka)
5. - 6. rokZáškrt, tetanus, černý kašel (přeočkování) 
10. - 11. rokZáškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna (přeočkování) 
11. - 12. rok TBC (Tuberkulóza) (přeočkování)
13. rokdětská obrna (přeočkování pro děti, které nedostaly 5. dávku v 10 letech) 
13. - 14. Pouze dívky - onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku)

Hexavakcína obsahuje očkování proti nemocem: záškrt, tetanus, černý kašel, Haemophilus influenzae typu B, hepatitis B + dětská obrna.

Indikace očkování proti tuberkulóze:
 1. Jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, měl/má aktivní tuberkulózu.
 2. Dítě, jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, se narodil nebo souvisle déle než 3 měsíce pobývá/pobýval ve státě s vyšším výskytem tuberkulózy než 40 případů na 100 000 obyvatel. Ministerstvo zdravotnictví každoročně uveřejní seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy do 30 dnů od aktualizace provedené Světovou zdravotnickou organizací.
 3. Dítě bylo v kontaktu s nemocným s tuberkulózou.
 4. Indikace k očkování vyplývá z anamnestických údajů poskytnutých lékaři novorozeneckého oddělení nebo registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost zákonnými zástupci dítěte.

2) Dětský očkovací kalendář - přehled podle typu nemoci


Základní očkování:


 • TBC - od 4. dne do 4. měsíce dítěte
 • Záškrt, tetanus, černý kašel, Haemophilus influenzae typu B, hepatitis B - od započatého 9. týdne dítěte
 • Dětská obrna od 2,5 měsíců do 14 měsíců dítěte
 • Dětská obrna za 1 až dva měsíce po předchozím očkování
 • Záškrt, tetanus, černý kašel, Haemophilus influenzae typu B, hepatitis B měsíc po prvním očkování
 • Záškrt, tetanus, černý kašel, Haemophilus influenzae typu B, hepatitis B měsíc po druhém očkování
 • Spalničky, příušnice, zarděnky po 15. měsíci věku dítěte

Přeočkování:


 • Spalničky, příušnice, zarděnky za 6 - 10 měsíců po prvním očkování
 • Dětská obrna za 1 rok po prvním očkování
 • Zarděnky ve 2 letech dítěte
 • Záškrt, tetanus, černý kašel, Haemophilus influenzae typu B, hepatitis B v 18. - 20. měsíci dítěte
 • Záškrt, tetanus, černý kašel v 5 letech dítěte
 • TBC v 11 letech dítěte
 • Dětská obrna ve 13 letech dítěte (většinou však v květnu)
 • Tetanus ve 14 letech dítěte (dále vždy po 10 letech)
 • TBC v 18 letech dítěte (pouze při negativním testu)

dětský bazárek