Hodnotit / sdílet na:

Zvětšení jater (Hepatomegalie)

Hepatomegalie znamená zvětšení velikosti jater. Klinický nález zvětšených jater vždy zasluhuje velkou pozornost, protože hepatomegalie může být jedinou známkou probíhajícího jaterního onemocnění, a to zejména u dětí. Samotné zvětšení jater nevypovídá nic o závažnosti zdravotního stavu pacienta. K hepatomegalii může vést nepříliš vážné, ale i velice závažné onemocnění. Zvětšená játra nemusí být bolestivá. Bolest vzniká při akutním zvětšení jater napětím jaterního pouzdra, například při infekční hepatitidě, akutní cholangitidě (zánět žlučových cest vyskytujících se v játrech) a při akutní venostáze (městnání krve).

Nejčastější příčiny zvětšení jater:


  • Primární jaterní onemocnění - onemocnění, které hned od počátku postihuje játra. Mezi taková onemocnění patří akutní a chronické jaterní infekce, hepatitidy autoimunního původu, benigní a maligní jaterní tumory, jaterní cirhóza.
  • Sekundární jaterní onemocnění - onemocněním, které zpočátku postihuje jiný tělesný orgán a teprve druhotně dojde k postižení jater. Takovým onemocněním mohou být dědičné metabolické poruchy, parazitární onemocnění, hematologická onemocnění, kardiální dekompenzace, do jater metastazující zhoubné nádory.

Zvětšení jater většinou odhalí pečlivé klinické fyzikální vyšetření.

Zdravá játra mají následující fyzické parametry:


  • mají měkkou konzistenci a nejsou bolestivá
  • pravý jaterní lalok - nepřesahuje oblouk žeberní
  • levý jaterní lalok - dosahuje 1/3 - 1/2 vzdálenosti mezi dolním koncem hrudní kosti a pupkem
  • jaterní okraj - je ostrý
  • povrch - je hladký
  • šíře jater - v linii středu pravé klíční kosti je 8 - 12 cm

O velikosti a morfologickém stavu jater přesně informuje neinvazivní sonografické vyšetření, které je snadno dostupné v ambulantní péči.

Ještě přesnější je rentgenové vyšetření počítačovou tomografií s podáním kontrastní látky do žíly pacienta. U tohoto vyšetření se již musí počítat s radiační zátěží pacienta.

Existují i další vyšetřovací metody - vyšetření magnetickou rezonancí, PET scan, jaterní biopsie. Tato vyšetření volí lékaři v indikovaných případech.

Léčba hepatomegalie spočívá v léčbě základního onemocnění, které zvětšení jater způsobilo.