Hodnotit / sdílet na:

Povinné dětské očkování

Dětské očkování

Očkování proti nebezpečným nemocem u dětí se provádí téměř od prvního dne jejich narození. Novorozená miminka dostanou svoji první vakcínu ještě v porodnici a v průběhu prvních dvou let podstoupí očkování proti většině onemocnění zařazených v systému povinného očkování.

Při každém očkování proti infekčním nemocem musí být dítě zdravé. Vždy se musí dodržet odstup mezi jednotlivými dávkami daného očkování, ale i mezi různými typy očkování. Jestliže dítě onemocní, musí lékař časový plán přizpůsobit zdravotnímu stavu dítěte.

V České republice platí určitý řád v očkování, který se nazývá očkovací kalendář. Ten stanovuje, proti kterým nemocem a kdy bude dítě očkováno.
Očkování, odborně vakcinace je proces, při kterém je podáván antigen s cílem navodit stav imunizace organismu. Účelem očkování je zabránit rozvoji řady infekčních nemocí a propuknutí epidemii. Očkování je doporučené také při cestování. Vakcína sama onemocnění způsobit nemůže, protože obsahuje jen neživé nebo oslabené mikroorganismy.

Každé dítě má svůj očkovací průkaz, což je dokument, v kterém je uvedeno, proti kterým nemocem bylo již dítě očkováno. Pediatr do očkovacího průkazu zaznamenává datum, druh očkování, název i číslo vakcíny. Očkovací průkaz je tak nejen velice praktický, ale i důležitý, lze z něho vyčíst, proti kterým infekčním nemocem je dítě očkována, tedy i chráněno a rodiče by měli tento dokument pečlivě uschovat.


Přehled nemocí, proti kterým se děti povinně očkují


- Záškrt - nebezpečné bakteriální infekční nemocnění krku, které postihuje i srdce a centrální nervovou soustavu

- Tetanus - bakteriální až smrtelné onemocnění, které způsobuje svalovou obrnu a bolestivé křeče

- Dávivý (černý) kašel - bakteriální infekce vyvolávající dlouhotrvající úporný kašel, který způsobuje zvracení, kolaps a poškození plic

- Haemophilus influenzae B - bakterie, které vyvolávají velice vážné nemoci jako je např. zápal plic a zánět mozkových blan

- Přenosná dětská obrna - virus napadající nervovou soustavu, může zanechat i trvalé následky, v případě, že napadne svaly hrudníku, může způsobit i smrt

- Virová hepatitida B - závažné infekční onemocnění

- Spalničky - velice nakažlivé virové onemocnění, způsobuje zánět horních cest dýchacích, zánět spojivek, horečku a vyrážku, dále může způsobit i trvalé poškození mozku

- Příušnice - virový zánět slinných žláz, který může vyvolat i zánět mozkových blan a pohlavních žláz

- Zarděnky - vysoce nakažlivé virové onemocnění s vysokými teplotami a vyrážkou, velmi nebezpečné pro těhotné ženy (způsobuje těžké poškození plodu)

Všechny nemoci, proti kterým se provádí povinné očkování, jsou nakažlivé, velice nepříjemné a i v dnešní době mohou být pro děti smrtelné. Existuje ještě řada zemí, ve kterých na infekční nemoci umírá mnoho dětí, jelikož zde zatím nefunguje plošné, povinné očkování proti infekčním chorobám.

1. listopadu 2010 bylo zrušeno povinné dětské očkování proti Tuberkulóze (závažná bakteriální infekce plic) z důvodu příznivé epidemiologické situace; tedy z důvodu nízkého výskytu Tuberkulózy v rámci obyvatel ČR.Dětská výživa